Aandacht is de eerste stap in de communicatie met je doelgroep. Als aanvulling op de eerder gepubliceerde lijst zijn hier nog vijftien andere klassieke formules om aandacht te krijgen:

 • Bewust communiceren met fouten, weglatingen, verbasteringen en onbegrijpelijkheden
 • De ‘magische drievoud’ en andere sequenties
 • De ‘test het zelf’-techniek
 • De ‘how to’-formule
 • Vraag en antwoord
 • De brutale uitdaging
 • Analogie – maakt argumentatie overbodig
 • Het ongewone gezichtspunt
 • Oud en nieuw, voor en na, toen en nu, hier en daar…
 • Suggestie – de ontvanger draagt verantwoordelijkheid voor de conclusie
 • Animatie – vertedert
 • Inhaken op nostalgie
 • Stimuleren van dromen
 • Testimonials
 • Veilig en vertrouwd bevestigen van stereotypen

Als bonus nog een rijtje controversiële elementen om aandacht te krijgen: bekende namen, sex, religie, geweld, geld, misdaad en losbandigheid. Deze zijn in één klap te combineren. Dit bonuslijstje uit de tachtiger jaren lezend denk ik onwillekeurig aan de opkomst die enige jaren later plaatsvond van allerlei rappers en zangeressen met meer imago dan stembereik.