Branding

Branding onderscheidt jouw product of dienst van andere aanbieders in de markt. Het lange termijn-doel van branding is waardecreatie. Waarde die prospects aantrekt. Waarde die klanten steeds weer doet terugkomen naar jou. Waarde die ze aan elkaar doorvertellen via social media en tijdens de koffie.

Ik distilleer uit jouw verhaal wat relevant is voor jouw doelgroep en ik creëer de middelen om de identiteit van je merk op te bouwen op zo’n manier dat je gewenste klant de meerwaarde ervan ziet, ervaart en vertrouwt. Visuele communicatie verbindt de essentie van jouw merk met de wereld van je doelgroepen. Herkent de doelgroep waar je je op richt reeds de waarde in jouw aanbod, voelt ze een verbinding met de betekenis van je merk of zit je nog in middenin een zoektocht naar de juiste aanpak? Ik stel mijn creativiteit en ervaring graag te beschikking om de kracht die in je merk of jou zelf zit onder de aandacht te brengen.

IM-Company website design
IM-Company huisstijlontwerp

De vier P’s van branding

De marketing P’s (product, prijs, plaats, promotie en tegenwoordig ook personeel) zijn overbekend. Branding bestaat ook uit vier P’s: positionering, propositie, profilering en perceptie.

Een succesvolle ‘brandingmix’ bestaat uit het consequent toepassen van specifieke visuele kenmerken, het communiceren van jouw unieke boodschap in een consistente ‘tone of voice’ en het laden van je merk met de associaties waar je doelgroep gevoelig voor is. Dat laatste bereik je o.a. met gedrag dat overeenkomt met wat je over jouw bedrijf vertelt (‘walk the talk’) en via zorgvuldig geregisseerde interacties met je publiek via social media en traditionele kanalen. Als je klanten daardoor je beste ambassadeurs worden en de media jou benaderen in plaats van andersom, heb je het goed gedaan.

Het zwaartepunt van mijn diensten op het gebied van branding ligt in de P van positionering en het creëren van de visuele identiteit en communicatiestrategie die daarbij hoort. Dit is de basis van je huisstijl en marketingcommunicatiemiddelen. Gecombineerd met jouw ervaring en marktkennis hebben we alles in huis om een prachtig merk te bouwen.

Als je de visuele identiteit direct goed structureert dan kun je een merk moeiteloos en herkenbaar uitbouwen. Dat is het ‘Drost’ effect.