Disclaimer

Welkom op de website van Drost advies & creatie. Op het bezoek van deze website zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.


Disclaimer

De informatie op deze website dient slechts gebruikt te worden voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor een op jouw situatie gericht advies en/of ontwerp neem je het beste rechtstreeks contact op met Drost advies & creatie. Hoewel Drost advies & creatie zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. Drost advies & creatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze site verstrekte informatie. Drost advies & creatie behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site. Je stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Toegang & verwijzingen
Drost advies & creatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Drost advies & creatie garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen. Het is uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Drost advies & creatie toegestaan deze site te framen. Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere sites staat niet onder controle van Drost advies & creatie en wordt niet onderschreven. Drost advies & creatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere websites opgenomen informatie.

Rechten
Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, merken, geluidsfragmenten en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Drost advies & creatie of eigendom van derden doch in alle gevallen onderhevig aan het persoonsrecht van Ben Drost. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren en/of op te slaan in gegevensbestanden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Drost advies & creatie.

Gebruik content
Het is wel toegestaan om zonder voorafgaande toestemming materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt.
Tevens is het toegestaan om materialen te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt in combinatie met de url www.bendrost.nl en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Meer informatie
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze website en/of de dienstverlening van Drost advies & creatie, kun je altijd een e-mail sturen naar ben[at]bendrost.nl

© 2018 Drost advies & creatie | All rights reserved