Disclaimer | Privacy

Welkom op de website van Drost advies & creatie. Op het bezoek van deze website zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.


Disclaimer

De informatie op deze website dient slechts gebruikt te worden voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor een op jouw situatie gericht advies en/of ontwerp neem je het beste rechtstreeks contact op met Drost advies & creatie. Hoewel Drost advies & creatie zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. Drost advies & creatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze site verstrekte informatie. Drost advies & creatie behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site. Je stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Toegang & verwijzingen
Drost advies & creatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Drost advies & creatie garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen. Het is uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Drost advies & creatie toegestaan deze site te framen. Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere sites staat niet onder controle van Drost advies & creatie en wordt niet onderschreven. Drost advies & creatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere websites opgenomen informatie.

Rechten
Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, merken, geluidsfragmenten en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Drost advies & creatie of eigendom van derden doch in alle gevallen onderhevig aan het persoonsrecht van Ben Drost. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren en/of op te slaan in gegevensbestanden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Drost advies & creatie.

Gebruik content
Het is wel toegestaan om zonder voorafgaande toestemming materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt.
Tevens is het toegestaan om materialen te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt in combinatie met de url www.bendrost.nl en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Meer informatie
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze website en/of de dienstverlening van Drost advies & creati, kun je altijd een e-mail sturen naar ben[at]bendrost.nl

© 2016 Drost advies & creatie | All rights reserved

Privacy

Deze tekst beschrijft hoe er wordt omgegaan met jouw persoons- en/of organisatiegegevens door Drost advies & creatie via de website www.bendrost.nl (hierna ook: de ‘Website’).

Wij verzamelen, gebruiken en delen persoons- en/of organisatiegegevens om de Website te laten functioneren. Drost advies & creatie, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoons- en/of organisatiegegevens. Door gebruik te maken van de Website ga je akkoord met de voorwaarden en condities van dit privacybeleid.

Drost advies & creatie verzamelt slechts die informatie die door jou zelf wordt verstrekt met behulp van de daartoe bestemde contactformulieren.
Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden om je op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen, evenementen en onze cliëntenadministratie in het algemeen. De door jou verstrekte persoonlijke informatie geschiedt op vrijwillige basis. Daarom wordt er geen gebruik gemaakt van encryptie. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De website van Drost advies & creatie bevat hyperlinks naar andere websites. Indien je deze andere websites bezoekt, val je onder het Privacy Statement van die betreffende website. Drost advies & creatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en/of de betreffende Privacy Statements.

Gebruik van cookies
Wanneer je de Website bezoekt, kunnen één of meerdere cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die een website op je computer achterlaat. De Website instrueert de browser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome of Safari) om deze cookies op je computer op te slaan. Wij gebruiken ‘session cookies’ om het navigeren in de website te vergemakkelijken en ‘permanente cookies‘ om gebruikersinstellingen te bewaren. Het gebruiksgemak van de Website wordt zo voor jou geoptimaliseerd. Permanente cookies dienen om meer gerichte informatie op de Website te zetten en om informatie te verzamelen voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service-informatie over onze producten en diensten en gerichte marketing. Je hebt de mogelijkheid om een waarschuwing te krijgen als een cookie wordt geplaatst en/of om cookies te weigeren, daarvoor kun je jouw webbrowser instellen. Raadpleeg daarvoor de handleiding van de browser. Je kunt dan echter niet meer van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. De geldigheidsduur van de cookie is maximaal 60 dagen. Cookies kunnen je computer of bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Door gebruik te maken van de Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Drost advies & creatie op de wijze en voor de doeleinden zoals die hiervoor zijn omschreven.

Drost advies & creatie behoudt zich het recht om op ieder door haar gewenst tijdstip de inhoud van dit Privacy Statement te wijzigen. Je kunt daarom het beste regelmatig dit Statement lezen, zodat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste versie.

Als je vragen hebt over dit Privacy Statement, dan kun je altijd contact met ons opnemen.